TDR-GS-142 - Dzialka - Sprzedaż

Numer oferty TDR-GS-142

Opis oferty

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1338 m2 na Warszewie. W cenie działki projekt budowlany, zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z WBUDOWANYM GARAŻEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ. Powierzchnia użytkowa domu - 133,59 m2 oraz powierzchnia garażu 2 stanowiskowego - 26,10 m2. (na zdjęciu) 

W otoczeniu działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd drogą utwardzoną. Przy nabyciu nieruchomości nabywa się jednocześnie udział w drodze dojazdowej. Ulica dojazdowa jest drogą prywatną, wobec czego planowane jest jej ogrodzenie i utworzenie zamkniętego osiedla.  Dojazd do centrum miasta w 10-15 minut. Dla działki wydane wszystkie warunki sieciowe (gaz, woda, kanalizacja, prąd). Nad skrajną częścią działki przechodzą linie elektroenergetyczne, co jednak nie wpływa na możliwość zabudowy działki zgodnie z warunkami. Dla działki wykonane niezbędne badania geologiczne.  

Warunki gruntowo-wodne:
Podłoże strefy posadowienia budynku pomijając warstwę nasypów próchniczych i niekontrolowanych nasypów antropogenicznych (planowanych do częściowej wymiany) budują grunty spoiste: piaski gliniaste warstwy NRIII oraz gliny piaszczyste warstwy NRII. 

Dla działki ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Warszewo-Kredowa 2". 
I. Ustalenia funkcjonalne:
   1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
   2) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych
   3) dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, obsług firm i klientów
II. Ustalenia ekologiczne:
   1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej
   2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej
 3) w wyznaczonym na rysunku planu zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia dopuszcza się budowę, rozbudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku lub zastosowania środków technicznych obniżających poziomy pół elektromagnetycznych poniżej określonych w tych przepisach
III. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
   1) maksymalna wysokość budynków: 9,5 m lecz nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
   2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 
   3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej
   4) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi, 
   5) forma budynków mieszkalnych: wolnostojące, bliźniacze
   6) usługi lokalizowane wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych 
   7) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego
IV. Ustalenia zasad parcelacji
   1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej: 760 m2 
   2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej od dróg publicznych: 20 m
  3) kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi publiczne, zawarty w przedziale od 85' do 95'
V. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej
   1) dojazd do terenu
   2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
     a) budynki jednorodzinne: nie mniej niż 2 m.p. na jedno mieszkanie
   b) handel, usługi i rzemiosło usługowe: nie mniej niż 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niż 1 m.p. na 50 m2 powierzchni użytkowej
VI. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej 
   1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w ulicach i drogach. 
   2) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu do zachowania, z dopuszczeniem do przebudowy,
   3) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV do przebudowy na linię kablową

Celem poznania szczegółów, w tym lokalizacji działki zapraszam serdecznie do kontaktu. 
 • Lokalizacja
  Szczecin, Warszewo
 • Cena
  669 000 zł
 • Pow. całkowita [m2]
  1338.00m2
Ofertę prowadzi
Aleksandra Flasza

Szczegóły oferty

Symbol
TDR-GS-142
Pow. całkowita [m2]
1338.00m2
Cena
669 000 zł
Cena za metr [m2]
500 zł
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Miasto
Szczecin
Lokalizacja
Warszewo

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego

Zarówno dla Klientów, marzących o swoim pierwszym mieszkaniu, jak i dla doświadczonych inwestorów na rynku nieruchomości pod wynajem. Oferujemy pomóc w otrzymaniu kredytu na:
 • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym (mieszkania i domy),
 • zakup działek budowlanych,
 • remont nieruchomości,
 • wykończenie nieruchomości,
 • budowę i rozbudowę domu.

Gwarantujemy kompleksowe podejście do każdej transakcji, polegające na przygotowaniu, realizacji oraz planowaniu kolejnych działań inwestycyjnych.

Kontakt

biuro@hsn.szczecin.pl
ul. Krzywoustego 73/U2
70-245 Szczecin

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Home Staging Nieruchomości Aleksandra Flasza, NIP 8512869573 z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Wodnika 13, 71-781 Szczecin. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czekamy na Twój telefon
tel: 666 891 365
tel: 728 800 702
Zadzwoń w sprawie nieruchomości
pon. - pt. 8.00 - 21.00
sobota 10.00 - 17.00
Strona używa cookies Dowiedź się więcej